• engelberts@engelberts-leidek.nl
  • + 31 183 30 46 91

Vezelcementleien

Vezelcementleien zijn er in vele soorten en maten. Deze vezelcementleien hebben allemaal dezelfde dikte, dit zorgt voor een strak geheel en hoeven dan ook niet gesorteerd te worden. Het lagere gewicht van deze leien zorgt ervoor dat deze ook goed toepasbaar zijn op kapconstructies die lichter zijn en op wandbekleding.

Asbest

Vroeger, voor 1993, kon het zo zijn dat er asbest in de leien zat verwerkt. De regering heeft op dit moment verschillende maatregelen genomen om het verwijderen van asbesthoudende materialen te stimuleren, en denkt na over een verbod op het in gebruik hebben ervan vanaf 2024. Het probleem met asbesthoudende leien is dat door erosie asbestvezels kunnen losraken en zo in omgeving kunnen verspreiden. Een mooi alternatief voor asbestleien zijn vezelcementleien.